fa-bars
Ánh Sáng Thành Phố

Ánh Sáng Thành Phố
Bi kịch vĩnh viễn không phải là thứ chủ đạo trong cuộc sống, sự xuất hiện của nó chỉ giúp ...
38 chương
Lôi Mễ
Độc Giả Thứ 7

Độc Giả Thứ 7
Thôi kệ, tới đâu thì tới, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa... ...
19 chương
Lôi Mễ
Đề thi Đẫm Máu

Đề thi Đẫm Máu
Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình. ...
29 chương
Lôi Mễ
Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính
Đừng day dứt mãi với quá khứ, đừng bận tâm tới hiện tại và đừng quá lo lắng về tương lại ...
37 chương
Lôi Mễ
Sống Ngầm

Sống Ngầm
Mỗi con người ai cũng như ai cần lắm cảm giác thuộc về ai đó, và ai đó thuộc về mình. ...
27 chương
Lôi Mễ
Gồm 5 truyện
    (var p = 1; p < page -1 ; p++)

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000